Get Adobe Flash player

Nabídka


  

KORINT

 

OLYMPIE

PELOPONÉS

 

 

  

Ostrovy

  Přibližně jedna čtvrtina rozlohy dnešního Řecka připadá na řecké ostrovy, kterých je přes 3000, z nichž 167 jich je stále obydleno. K největším patří Kréta (8260 km²), Eúboia (3657 km²), Lesbos (1630 km²) a Rhodos (1400 km²).

  


Iónské ostrovy 

Iónské ostrovy leží blízko západního pobřeží Řecka v Iónském moři. K významným ostrovům patří zejména Korfu (řecky Kérkyra) a dále pak Paxos, Lefkada, Ithaka, Kefalonia, Zakynthos a také k nim je počítán ostrov Kythira (ležící jižně od Peloponésu).

Seznam hlavních Iónských ostrovů

Ionské ostrovy - zájezdy zde >>

 


Egejské ostrovy

Egejské ostrovy, z nichž jsou někdy vyčleňovány Severoegejské (nebo také Thrácké) ostrovy, se rozprostírají od Rhodop na severu směrem na jih podél západního pobřeží Turecka. Ke známým Egejským ostrovům patří mimo jiné Límnos, Chios, Thasos a zjeména pak Sámos a Lesbos.  

Seznam hlavních Egejských ostrovů

  

Egejské ostrovy - zájezdy zde >>

    


Sporady

Sporady, také Sporádské ostrovy (v doslovném překladu pak roztroušené ostrovy), jsou dnes v užším smyslu omezeny na severní Sporady, ležící východně od ostrova Euboia (který je ke Sporadám někdy počítán); patří k nim mimo jiné Skiathos, Alonissos a Skyros. Dříve se ke Sporadám počítaly i četné ostrovy, které dnes náleží ke Kykladám, k Dodekanským ostrovům a k Egejským ostrovům.  

Seznam hlavních Sporadských ostrovů

Sporady - zájezdy zde >>

   


  

Kyklady

Kyklady, také Kykladské ostrovy, doslova přeloženo ostrovy v kruhu, leží celkem centrálně mezi Řeckem a Tureckem v Egejském moři a patří k nejžádanějším cílům turistického ruchu v Řecku.

Seznam hlavních Kykladských ostrovů

   

Kyklady - zájezdy zde >>


  

Dodekany

Dodekany, také Dodekanské ostrovy, jsou jižním pokračováním řetězce řeckých ostrovů podél členitého tureckého pobřeží; jméno znamená tolik co dvanáct (hlavních) ostrovů. Nejznámějším ostrovem je bezesporu Rhodos, mimo to sem patří např. i Kós, Kárpathos, a Pátmos jakož i Kastellórizon (nejvýchodnější řecký ostrov).

Seznam hlavních Dodekanských ostrovů

  

Dodekany - zájezdy zde >>

   


  

  

Kréta

Kréta není souostrovím, bývá však často vzhledem ke své velikosti a významu uváděna jako jedno z ostrovních oblastí, ke které jsou počítány i okolní malé ostrovy, z nichž Gavdos je nejjižnější ostrov Řecka i celé Evropy.

Kréta - zájezdy zde >>


   

Sáronské ostrovy

Sáronské ostrovy (někdy také Sáronské a Argoslké ostrovy) jsou čtyři ostrovy, z nichž některé leží jen několik málo kilometrů jižně od Athén před pobřežím Peloponésu. Především Aigina je i vzhledem ke své blízkosti velice oblíbeným výletním cílem obyvatel Athén.

  

Seznam Sáronských ostrovů


  

Ostrovy - ubytování

  

  

Nejoblíbenější zájezdy

     

   

  

      

           

    

    

         

   

   

........