Moment pro IT upgrade seniorů, z.s.

Poskytování služeb seniorům v oblasti moderních technologií,

integrace seniorů do světa internetu, mobilních a informačních technologií,

pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí.